Werkwijze

Onze Werkwijze:

Nadat je met ons contact hebt opgenomen, telefonisch of middels het formulier https:www.allianznt2.nl/contact krijg je een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Tijdens het kennismakingsgesprek luisteren we naar je wensen. We vertellen jou over ons lesprogramma en wijzen wij jou op onze lesvoorwaarden, ons klachtenreglement en geheimhoudingsreglement, die op onze website te lezen is. Op papier krijg je van ons een prijsopgave van de module die je bij ons kunt volgen.

2 Indien je een lestraject bij ons wilt volgen, vul je het intakeformulier* in en krijg je een tweede afspraak voor een taaltoets. (tets). Je krijgt per post een bevestiging van de tweede afspraak. *(het invulformulier is ook een deel van een toets toets voor algehele beginners A 0)

Tijdens de tweede afspraak wordt er een taaltoets afgenomen zodat verdere inzicht wordt verkregen in je vooropleiding, toekomstplannen, beschikbare tijd en het aanvangsniveau.

3 Informatie over de cursus

Na de test krijg je mondeling informatie over het lestraject (module), de module die je gaat volgen en de kosten ervan. Op papier krijg je een kopie: van het privacyreglement, onze lesvoorwaarden en ons klachtenreglement. We bespreken al deze onderwerpen nader.

4 Onze Nederlandse Nt2 modulen bestaan altijd uit lessen van 13 betaalde lesweken, plus 2 gratis proefweken.. (totaal 15). Het aantal uren per week kunnen op afspraak variëren. In de meeste gevallen zijn het 6 uren per week (2 X 2 lesuren + 2 uur converstie per week)

5 De twee proefweken worden ook gebruikt voor een verlengde intake. Tijdens deze twee proef- lesweken, wordt nader onderzocht wat de mogelijkheden van je deelnemer zijn en worden de wensen van jou als deelnemer duidelijker gemaakt

6 Wij geven bij onze theoretische taallessen, de grammatica, spelling en stijl. Tijdens conversatielessen, wordt het spreken en de uitspraak geoefend, Wij geven zelf conversatielessen, maar je bent ook verplicht om deel te nemen aan conversatielessen die wij voor je organiseren in Rotterdam. Verder moet je ook je huiswerk maken en thuis minimaal 10 uur per week aan het Nederlands besteden.

7 Indien je geen conversatielessen volg, je huiswerk niet maakt en niet 10 uur aan je Nederlandse taal besteedt kan succes bij een examen niet gegarandeerd worden.

8 Je moet alle lesuren van de 13 weken volgen. 100 %. Bij verzuim voor wat voor reden dan ook, krijg je geen compensatie van de lesuren.

9. Cursuscontract

Je tekent het cursuscontract voor een lesmodule in 2 voud,(2 exemplaren).

Het cursuscontract, privacyreglement en de klachten-regeling worden besproken en het cursuscontract wordt ondertekend.

10. Lessen en tussentijdse evaluatie

Bij het volgen van de module word je naar het gewenste niveau gebracht. De docent stemt tussentijds geregeld af om met jou de voortgang te bespreken en waar nodig bij te sturen. Halverwege de cursus wordt de voortgang gemeten aan de hand van een taaltoets.

11. Afronding cursus

Aan het eind van de cursus, neem je deel aan een vervolgcursus, neem je deel aan het examen bij de DUO of wordt je eindniveau gemeten en ontvangt je een deelnamecertificaat.