Werkwijze

LET OP! Wegens spam, worden telefoontjes niet aangenomen. Wil je contact vul dan het contactformulier in of stuur een whatsApp op nummer 0629625582.

Onzw werkwijze:

1. Aanmelding:

je meldt je aan met het contactformulier. Vervolgens word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Allianznt2 luistert naar je wensen en vertelt wat je kunt verwachten.

In het eerste gesprek wordt het privacyreglement, onze klachtenreglement en onze lesvoorwaarden besproken.

Als je je wilt inschrijven, wordt er een vervolgafspraak gemaakt en vul je vrijblijvend, zonder verplichtingen het invulformulier in. Een datum voor de vervolgafspraak wordt vastgesteld.

Je krijgt op papier een kopie mee van ons privacy reglement, van onze klachtenregeling en van onze voorwaarden om het thuis te lezen of te laten vertalen en te laten voorlezen.

2. Inschrijven en intake:

Tijdens de vervolgafspraak wordt er een intaketoets afgenomen zodat onder andere  inzicht wordt verkregen in je vooropleiding, je toekomstplannen, en jouw beschikbare tijd en het aanvangsniveau van je eventuele lessen.

Op basis van de niveautoets wordt de inhoud van de cursus vastgesteld en het aantal lessen dat je moet volgen om het gewenste examen af te leggen of het gewenste taalniveau te bereiken. Ook wordt het cursuscontract ondertekend

3Cursuscontract:

Het cursuscontract, privacyreglement en de klachtenregeling worden besproken en ondertekend.

In het vastgestelde aantal lessen wordt u naar het gewenste niveau gebracht. De docent stemt tussentijds geregeld af om met u uw voortgang te bespreken en waar nodig  bij te sturen. Op de helft van de cursus wordt de voortgang gemeten aan de hand van een taaltoets.

4. Lessen en tussentijdse evaluatie

In het vastgestelde aantal lessen wordt u naar het gewenste niveau gebracht. De docent stemt tussentijds geregeld af om met u uw voortgang te bespreken en waar nodig  bij te sturen. Op de helft van de cursus wordt de voortgang gemeten aan de hand van een taaltoets

5. Afronding cursus

Aan het eind van de cursus neem je deel aan het DUO examen of wordt je eindniveau gemeten en ontvang je een deelnemers certificaat.