Werkwijze

Werkwijze:

1. Aanmelden

Nadat je je hebt geregistreerd, telefonisch of middels het formulier https:www.allianznt2.nl/contact, krijg je een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Tijdens het kennismakingsgesprek luisteren we naar je wensen. We vertellen jou over ons lesprogramma en wijzen wij jou op onze lesvoorwaarden, ons klachtenreglement en geheimhoudingsreglement die op onze website te lezen is.

Op papier krijg je van ons een prijsopgave van de module die je bij ons kunt volgen.

2 Indien je een lestraject bij ons wilt volgen, vul je het intakeformulier* in en krijg je een tweede afspraak voor een taaltoets. (tets). Je krijgt per post een bevestiging van de tweede afspraak. *(het invulformulier is ook een deel van een toets toets voor algehele beginners A 0)

Tijdens de tweede afspraak wordt er een taaltoets afgenomen zodat verdere inzicht wordt verkregen in je vooropleiding, toekomstplannen, beschikbare tijd en het aanvangsniveau.

3 Informatie over de cursus

Na de test krijg je mondeling informatie over het lestraject (module), de module die je gaat volgen en de kosten ervan. Op papier krijg je een kopie: van het privacyreglement, onze lesvoorwaarden en ons klachtenreglement. We bespreken al deze onderwerpen nader.

4. Cursuscontract

Je tekent het cursuscontract voor een lesmodule in 2 voud (2 exemparen)

Het cursuscontract, privacyreglement en de klachtenregeling worden besproken en het corsuscontreat wordt ondertekend

5. Lessen en tussentijdse evaluatie

Bij het volgen van de module word je naar het gewenste niveau gebracht. De docent stemt tussentijds geregeld af om met je de voortgang te bespreken en waar nodig  bij te sturen. Halverwege de cursus wordt de voortgang gemeten aan de hand van een taaltoets.

6. Afronding cursus

Aan het eind van de cursus, neem je deel aan een vervolgcursm of neem je deel aan het examen bij de DUO of wordt je eindniveau gemeten en ontvangt je een deelnamecertificaat.