Nederlandse taal

Go down for English, Bij ons kun je de Nederlandse taal op verschillende niveaus leren. Op niveau A2, B1, B2 en C1. Onze cursussen bereiden je voor op de landelijk erkende examen bij de DUO. Verder kun je ook via ons werken aan de 21+ toets of een Colloquium Doctum als jouw vooropleiding niet voldoende is om een opleiding op het door jouw gewenst niveau te volgen.

Wij verhogen jouw taalniveau ook voor het schrijven van een sollicitatiebrief en het opstellen van je CV. Je krijgt daardoor meer kans op betaald werk. Zie ook het onderdeel bemiddeling naar betaald werk.