Nederlandse taal

Go down for English. Wij geven Nederlandse taallessen op verschillende niveaus. Vanaf beginners tot aan niveau A2, B1, B2 en C1. Onze cursussen bereiden je voor op de landelijk erkende Staatsexamens bij de DUO.

Onze Nederlandse taallessen zijn opgebouwd uit modulen

Module 6 naar niveau C1 wordt niet betaald door DUO Enkele universiteiten vereisen dit nievau bij bepaalde studies, zoals medicinen, psychologie of rechtswetenschappen.

Module 5 van niveau -B2 naar B2. Dit niveau geeft meer kans op betaald werk op een hoger niveau en het geeft toegang tot een HBO of de universiteit.

Module 4 Van B1 +/ -B2 naar niveau B2. Ook geldig als Inburgering en toegang tot een MBO – opleiding

Module 3 Van niveau 1/2 A2 naar Niveau B1 + / – B2 Dit niveau geeft meer kans op betaald werk en het geeft ook toegang naar een MBO-opleiding.

Module 2 van A1 naar A2 Niveau Inburgering tot aan 31-12-2020

Module 1 van A0 naar niveau – A1

Verder kun je ook via ons werken aan de 21+ toets of een Colloquium Doctum als jouw vooropleiding niet voldoende is om een opleiding op het door jouw gewenst niveau te volgen.

Wij verhogen jouw taalniveau ook voor het schrijven van een sollicitatiebrief en het opstellen van je CV. Je krijgt daardoor meer kans op betaald werk. Zie ook het onderdeel bemiddeling naar betaald werk.

We give Dutch language lessons at different levels. From beginners to level A2, B1, B2 and C1. Our courses prepare you for nationally recognized DUO exams.

(Note! For Integration this year at level A2. From 1 January 2021 the level of Integration will be at level B1.)

Our Dutch language lessons are made up of modules

Module 1 to level – A2 – ( level Integration level up to 31-12-2020)

Module 2 A to level A2 + / -B1 (start to intermediate for paid work.

help for KNM and fill in ONA result cards

Module 2 B to Level B1 also valid as Civic Integration and access to MBO

Module 3 A to Level B1 + more chance of paid work.

Module 3 B to level B2 also valid as Civic Integration and access to HBO / Universiteit

Module 4 to level C1 is not paid by DUO.

You can also work on the 21+ test or aColloquium Doctum through us if your prior education is not sufficient to follow a course at your desired level.We also raise your language level for writing a letter of application and preparing your resume. This gives you a better chance of paid work. See also the mediation for paid work section.