Nederlandse taal

Go down for English, Bij ons kun je de Nederlandse taal op verschillende niveaus leren. Op niveau A2, B1, B2 en C1. Onze cursussen bereiden je voor op de landelijk erkende examen bij de DUO. Verder kun je ook via ons werken aan de 21+ toets of een Colloquium Doctum als jouw vooropleiding niet voldoende is om een opleiding op het door jouw gewenst niveau te volgen.

Wij verhogen jouw taalniveau ook voor het schrijven van een sollicitatiebrief en het opstellen van je CV. Je krijgt daardoor meer kans op betaald werk. Zie ook het onderdeel bemiddeling naar betaald werk.

With us you can learn the Dutch language at different levels. From beginners to levels A2, B1, B2 and C1. Our courses prepare you for nationally recognized DUO exams. You can also work on the 21+ test or a Colloquium Doctum if your prior education is not sufficient to follow a course at your desired level. We also raise your language level for writing a letter of application and preparing your resume, (CV). You therefore get more chance of paid work. See also the mediation for paid work section.