Home

Nederlands onderaan. contact ons via https://www.allianznt2.nl/contact/

Welcome to our site. This is a site for Dutch Nt2 lessons. This is not a site for insurances. If you need an insurance go to https://www.allianz.nl/particulier

You can learn Dutch with us for your Integration at levels A2, B1 * and B2 ** C1 ***

A qualified NT2 teacher teaches you grammar, spelling and style.

You learn the language not only theoretically, but also practically. Language buddies help you with conversation and ONA.

* State Examination Nt2 program 1 gives access to an MBO education.

** State Examination Nt2 program 2 gives access to a higher professional education or a university education.

*** Dutch language at C1 level Some universities require a C1 level.

This level, (C1) is not reimbursed by the DUO.

(sometimes there are subsidy possibilities, but this is exceptional)

Free conversations: We orgzanize free conversation groups for our students to practise their Dutch Skills.

Our method:

As soon as you contact us, both by telephone and through the contact form you will receive an appointment for an intake. During the intake we examine your language level and together we investigate which language course is suitable for yo

We are registered with the Chamber of Commerce Rotterdam under number 50671847. See also our method

Welkom op onze site

U kunt bij ons Nederlands leren voor uw Inburgering op Niveaus A2, B1* en B2** C1 ***

Een bevoegd NT2 – docent onderwijst grammatica, spelling en stijl.

U leert de taal niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Taalhulpen helpen u bij conversatie en ONA.

Staatsexamen Nt2 programma 1 geeft toegang tot een MBO – opleiding.

Staatsexamen Nt2 programma 2 geeft toegang tot een HBO – opleiding of een Universitaire opleiding.

Nederlandse taal op niveau C1 Sommige universiteiten eisen een C1 niveau.

Dit niveau, (C1) wordt niet door de DUO vergoed.

(soms zijn er subsidiemogelijkheden, maar dit is bij uitzondering)

Onze werkwijze:

Zodra u contact met ons opneemt, zowel telefonisch als ook middels het contactformulier krijgt u een afspraak voor een intake. Tijdens de intake onderzoeken wij uw taalniveau en onderzoeken wij samen welk taaltraject voor u geschikt is

Wij staan bij de Kamer van Koophandel Rotterdam ingeschreven onder nummer 50671847. Zie ook onze werkwijze

Allianz nt2

Nederlands onderaan. Zie onderaan ook een bewijs van VOG en een directieverklaring

Allianz nt2 Allianznt2 is an independent company and is registered with the Chamber of Commerce in Rotterdam under number 5671847. Owner is Rudolf Ferdinand PFAFF, teacher Nt2 and examiner Integration Together with the language helpers Hans and Hetty from the Union of Volunteers, we form a team to teach students the Dutch language well. Allianznt2 is een zelfstandig bedrijf en staat ingeschreven bij de Kamer van koophandel te Rotterdam onder nummer 5671847. Eigenaar is Rudolf Ferdinand PFAFF, docent Nt2 en examinator Inburgering Samen met de taalhulpen Hans en Hetty van Rotterdammers helpen lkaar vormen we een team om cursisten de Nederlandse taal goed bij te brengen