Grammatica

ott ik kook nu.

ovt ik kookte.

ottt ik zal koken.

ovtt ik zou koken.

vtt ik heb gekookt.

vvt ik had gekookt.

vttt ik zal hebben gekookt.

vvtt ik zou hebben gekookt.

Sorry ik heb geen tijd. Ik kook nu. Ik ben aan het koken.

Ik kookte gisteren om 5 uur.

Ik beloof het. Ik zal morgen koken.

Sorry. Ik had geen tijd. Ik zou koken, maar er is iets tussengekomen.

Het eten is klaar. Ik heb gekookt.

Ja, nou is het eten op. Ik had gekookt.

Ga mee naar mijn tante. Zoals altijd zal ze hebben gekookt.

Dag tante. O, ik wist niet dat je zou komen, anders zou ik hebben gekookt.

 ============

Vervoegen van werkwoorden

Onvoltooid Tegenwoordige Tijd, (OTT)

Enkelvoud

Koken

Ik kook

Jij kookt

Hij / zij / het kookt

Meervoud

Wij koken

Jullie koken

Zij koken

 ================

Onvoltooid verleden tijd

Koken

Enkelvoud

Ik kookte

Stam = en eraf Stam = kook (plus o
vanwege de uitspraak)

Hij / zij / het kookte

Meervoud

Wij kookten

Jullie kookten

Zij kookten

 ===========

Slapen

Ik sliep Ik heb geslapen

Jij sliep jij hebt geslapen

Hij / zij / het sliep Hij / zij / het
heeft geslapen

Wij sliepen Wij hebben geslapen

Jullie sliepen jullie hebben geslapen

Zij sliepen Zij hebben geslapen

  ===============

Infinitief (Het hele werkwoord)     Infinitief (Het hele werkwoord)

Hebben                                               zijn

Enkelvoud                                           Enkelvoud

Ik heb                                                   ik ben

Jij hebt                                                Jij bent

hij zij het heeft                                    Hij zij het is

Meervoud                                             meervoud

Wij hebben                                           Wij zijn

jullie hebben                                         jullie zijn

zij hebben                                             zij zijn


Ik heb geld. Ik heb een jas

Ik heb geen geld. 


Zijn kan een zelfstandig naamwoord zijn

of kan een conditie zijn. Bijvoorbeeld hij is ziek of hij is groot

Voorbeelden: Hij is thuis. Hij
is God Hij is overleden

Ik heb een huis Hij is niet leuk

Ik heb een jas

Zijn kan ook een bezit zijn

ik heb een tas Dit is zijn fiets.
Ik woon in zijn huis

Het huis is van hem. Dit is mijn jas.

 ================

Hebben is een bezittelijk voornaamwoord

Ik heb geld of ik heb geen geld