Klachtenformulier

Klachtenformulier:

Ontvangen op d.d.: __________________

===================================================================

Datum ________________________________

Naam _________________________________

Adres __________________________________Huisnummer ___________________

Postcode _____ ____

Woonplaats _________________________________

Heeft u al gebeld en geprobeerd het telefonisch af te handelen?

Klachten van langer dan 6 maanden geleden worden niet in behandeling genomen

Datum klacht

De klacht gaat over: ______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Zendt dit formulier naar

Allianz Nt2

Gouvernestraat 146

3014 PW Rotterdam

of middels het E-mailadres

Home:

Welkom op onze site. U kunt bij ons Nederlands leren voor uw Inburgering op Niveaus A2, B1* en B2** C1 *** Een bevoegd NT2 – docent onderwijst grammatica, spelling en stijl. In conversatiegroepen leert u het praten in de praktijk. Taalhulpen helpen u bij conversatie en alle andere zaken om in te burgeren.

Als extra bemiddelen wij u ook naar betaald werk, naar een stage of bij vrijwilligerswerk, indien u bij ons een taalles volgt.
Wij staan bij de Kamer van Koophandel Rotterdam ingeschreven onder nummer 50671847.

Zodra u contact met ons opneemt, zowel telefonisch als ook middels het contactformulier krijgt u een afspraak voor een intake. Tijdens de intake onderzoeken wij uw taalniveau en onderzoeken wij samen welk taaltraject voor u geschikt is. Zie ook onder werkwijze..


Welcom at our site. You can learn the Dutch language at different levels with us. We start from beginners to levels A2, B1, B2 and C1. Our courses prepare you for nationally recognized DUO exams. You can also work on the 21+ test or a Colloquium Doctum if your prior education is not sufficient to follow a course at your desired level.

We also raise your language level for writing a application letter and preparing your resume, (CV). You will get more chance of paid work. See also the mediation for paid work section.

Allianz nt2

Nederlands onderaan.

Allianz nt2 Allianznt2 is an independent company and is registered with the Chamber of Commerce in Rotterdam under number 5671847. Owner is Rudolf Ferdinand PFAFF, teacher Nt2 and examiner Integration. Allianznt2 is een zelfstandig bedrijf en staat ingeschreven bij de amer van koophandel te Rotterdam onder nummer 5671847. Eigenaar is Rudolf Ferdinand PFAFF, docent Nt2 en examinator Inburgering