Klachtenformulier

Klachtenformulier:

Ontvangen op d.d.: __________________

===================================================================

Datum ________________________________

Naam _________________________________

Adres __________________________________Huisnummer ___________________

Postcode _____ ____

Woonplaats _________________________________

Heeft u al gebeld en geprobeerd het telefonisch af te handelen?

Klachten van langer dan 6 maanden geleden worden niet in behandeling genomen

Datum klacht

De klacht gaat over: ______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Zendt dit formulier naar

Allianz Nt2

Gouvernestraat 146

3014 PW Rotterdam

of middels het E-mailadres