Allianz nt2

Nederlands onderaan.

Allianz nt2 Allianznt2 is an independent company and is registered with the Chamber of Commerce in Rotterdam under number 5671847. Owner is Rudolf Ferdinand PFAFF, teacher Nt2 and examiner Integration. Allianznt2 is een zelfstandig bedrijf en staat ingeschreven bij de amer van koophandel te Rotterdam onder nummer 5671847. Eigenaar is Rudolf Ferdinand PFAFF, docent Nt2 en examinator Inburgering