Staatsexamens

Beneden in het Nederlands
We train for the DUO state exams for program 1 at level B1 for access to an MBO course and Program 2 at level B2 for access to an HBO or University course. some universities also require a C1 level

staatsexamens van de DUO voor programma 1 op niveau B1 voor toegang naar een MBO-opleiding en Programma 2 op niveau B2 voor toegang naar een HBO- of Universitaire opleiding. sommige universiteiten eisen ook een C1 niveau