Privacy

Voor de duidelijkheid. We slaan geen cookies op. Wij verkopen uw gegevens niet. We hebben aan de autoriteit persoonlijke gegevens gerapporteerd dat we uw persoonlijke gegevens inĀ  onze databaseĀ  opnemen. Onze registratie is geregistreerd onder nummer 00004971. Zie onderaan deze pagina.

Op deze pagina zullen we u laten weten welke informatie wij verzamelen wanneer u ons contactformulier invult. Als u de cursuskosten zelf betaalt, hebben we alleen uw NAW- gegevens van u nodig. (Naam, Adres, Woonplaats). Voor een noodzakelijk onderling contact wij hebben wij ook uw telefoonnummer en e-mailadres nodig.

Als de gemeente Rotterdam of de DUO  uw cursuskosten betaalt, wil de gemeente Rotterdam  of de DUO ook uw BSN, uw geboortedatum, uw paspoortnummer of uw V- nummer weten.  Alleen de gemeente en of DUO hebben recht op toegang tot uw data.

Wij zenden uw BSN-nummer en uw V- nummer aan de gemeente van Rotterdam of de DUO, uitsluitend voor informatie over de voortgang van uw Inburgerings- of staatsexamens en ook uitsluitend voor de factuur die wij ook aan u sturen.

Voor het label van Blik op Werk is het ook nodig dat Panteia van Blik op Werk uw zult benaderen voor een tevredenheidsonderzoek. Wij verzoeken u daarom om ons toestemming te geven uw informatie ook aan Panteia van Blik Op Werk te verstrekken.

We zullen u altijd informeren om welke reden en welke informatie wij hebben verstrekt aan de gemeente Rotterdam,  DUO of Panteia van Blik op Werk

We zullen uw informatie nooit aan andere agentschappen verstrekken of verkopen. Door onze registratie bij de autoriteit persoonsgegevens, voldoen aan de EU-regels van 25 mei. 2018. de verwachting om u hiervan op de hoogte te hebben gesteld.

Rudolf Ferdinand PFAFF.