Prijzen

De prijzen voor een taalles zijn:

In een groep van niet meer dan 9 personen € 10,- per uur per persoon

In een kleine groep van 4 personen € 12,50 per uur per persoon

Privélessen in persoon en / of online € 35,- per uur

Privélessen middels Skype of on site