Prijzen

Prijsopgave modulen:

Module 1 van A0/A1 naar nivea 1/2 A2 13 weken 5 uur per week 65 X 18 € 1.170,- + € 80* = € 1.250,-

In het buitenland is op Niveau A1 weinig grammatica behandeld.In module 1 van Allianz Nt2 wordt begonnen met een inleiding in grammatica . Uitleg:

hebben en zijn / woordbenoeming / persoonlijke voornaamwoorden Onvoltooid tegenwoordige tijd ‘t kofschip (xtc koffieschop) bij Onvoltooid Verleden Tijd. Modale

werkwoorden. Wederkerende- en bezittelijke voornaamwoorden.en voorzetsels. Overgebleven uren kunnen naar een volgende module meegenomen worden. Eventueel herhalen wij deze module.

Module 2 van 1/2 A2 naar A2 Bij module 2 gaan we verder met de grammatica en letten we ook op de PersoonsVorm. (PV)

Aantal weken: 13. 5 uur per week 65 X 18 € 1.170,- + € 80* = € 1.250,-

Module 3 van niveau A2 naar 1/2 B1

Bij module 3 gaan we verder met de grammatica en behandelen wij ook de onderwerpen van Kennis Nederlands maatscahppij, (KNM) en Orientatie Nederlandse Arbeidsmarkt, (ONA).

Aantal weken: 13. 5 uur per week 65 X 18 € 1.170,- + € 80* = € 1.250,-

Module 4 is een vervolg van Module 3. 65 X 18 € 1.170,- + € 80* = € 1.250,-

Module 5 is een module om de spraakvaardigheid en de schrijfvaardigheid te bevorderen. We doen dit met buitenschoolse taalopdrachten, waarbij de opdrachten gericht zijn op het zoeken naar betaald werk. Wij oefenen het schrijven door sollicitatiebrieven te schrijven en een CV op te stellen. We oefenen en bereiden het sollicitatiegesprek voor. Hierbij is ook gelegenheid om de ONA-resultaatkaarten in te vullen.

Module 6 is van niveau B1 naar 1/2 B2

In deze lessen passen we de grammatica toe die we in de modulen van 1 t/m 5 hebben geleerd. We weken aan de interpuncties en richten ons op begrijpend lezen.

Aantal weken: 13. 5 uur per week 65 X 18 € 1.170,- + € 80* = € 1.250,-

Bij module 7 gaan we verder in op de onderwerpen van module 6.

We leggen de nadruk op begrijpend lezen en leggen we ons toe op samenvattingen van de lesstof.

Aantal weken: 13. 5 uur per week 65 X 18 € 1.170,- + € 80 = € 1.250,-

KNM: 13 weken; 1 uur per week. 13 X 18 = € 234,-

Indien 13 weken te kort en te snel is kan er overgeschakeld worden naar meer uren en meer weken per module.

* Bij alle modulen komt er € 80,- bij voor lesmateriaal.