Prijzen

Prijsopgave modulen:

Module 1 van A0/A1 naar nivea 1/2 A2. In het buitenland is op Niveau A1 weinig grammatica behandeld. In module 1 van Allianz Nt2 wordt begonnen met een inleiding in grammatica . Uitleg: We behandelen hebben en zijn / woordbenoeming / persoonlijke voornaamwoorden +t Onvoltooid tegenwoordige tijd ‘t kofschip (xtc koffieschop) bij Onvoltooid Verleden Tijd. Modale werkwoorden. Wederkerende- en bezittelijke voornaamwoorden en voorzetsels. Overgebleven uren kunnen naar een volgende module meegenomen worden. Eventueel herhalen wij deze module.
Aantal weken: 13. 5 uur per week 65 X 18 € 1.170,- + € 80* = € 1.250,-

Module 2 van 1/2 A2 naar A2. Bij module 2 gaan we verder met de grammatica en letten we ook op de PersoonsVorm. (PV) Aantal weken: 13. 5 uur per week 65 X 18 € 1.170,- + € 80* = € 1.250,-

Module 3 van niveau A2 naar 1/2 B1 Bij module 3 gaan we verder met de grammatica en behandelen wij ook de onderwerpen van Kennis Nederlands maatscahppij, (KNM). Aantal weken: 13. 5 uur per week 65 X 18 € 1.170,- + € 80* = € 1.250,-

Module 4 is een vervolg van Module 3. Van niveau 1/2 B1 naar niveau B1
13 weken 5 uur per week 65 X 18 € 1.170,- + € 80* = € 1.250,-

Module 5 is een module om de spraakvaardigheid en de schrijfvaardigheid te bevorderen. We doen dit met buitenschoolse taalopdrachten, waarbij de opdrachten gericht zijn op het zoeken naar betaald werk. Wij oefenen het schrijven door sollicitatiebrieven te schrijven en een CV op te stellen. We oefenen en bereiden het sollicitatiegesprek voor. Hierbij is ook gelegenheid om de ONA-resultaatkaarten in te vullen.
Aantal weken: 13. 5 uur per week 65 X 18 € 1.170,- + € 80* = € 1.250,-

Module 6. van niveau B1 naar niveau 1/2 B2 In deze lessen passen we de grammatica toe die we in de modulen van 1 t/m 5 hebben geleerd. We weken aan de interpuncties en richten ons op begrijpend lezen. Aantal weken: 13. 5 uur per week 65 X 18 € 1.170,- + € 80* = € 1.250,-

Module 7, van niveau 1/2 B2 naar niveau B2. Hier gaan we verder in op de onderwerpen van module 6. We leggen de nadruk op begrijpend lezen en leggen we ons toe op samenvattingen van de lesstof. Aantal weken: 13. 5 uur per week 65 X 18 € 1.170,- + € 80 = € 1.250,-

Indien 13 weken te kort en te snel is kan er overgeschakeld worden naar meer uren en meer weken per module.

* Bij alle taalmodulen komen kosten bij van € 80,- voor lesmateriaal.

KNM: 13 weken; 1 uur per week. 13 X 18 = € 234,-