Voorwaarden

Voorwaarden:

Opmerking: Wegens covid-19 zijn voorlopig alle lessen via Zoom of Skype.

1 Het lescontract.: Onze Nederlandse Nt2 modulen bestaan altijd uit lessen van 12 betaalde lesweken, plus 2 gratis proefweken.. (totaal 14). Het aantal uren per week kunnen op afspraak variëren. In de meeste gevallen zijn het 6 uren per week) meer of minder kan ook.

2 De twee proefweken worden ook gebruikt voor een verlengde intake. Tijdens deze twee proef- lesweken, wordt nader onderzocht wat de mogelijkheden van de deelnemer zijn en worden de wensen van de deelnemer duidelijker gemaakt

3 Wij geven bij onze theoretische taallessen, de grammatica, spelling en stijl. Tijdens conversatielessen, wordt het spreken en de uitspraak geoefend, Wij geven zelf conversatie-lessen, maar je bent ook verplicht om deel te nemen aan conversatielessen bij de Centrale bibliotheek, Hoogstraat 110, 3011 PV Rotterdam of op zaterdag bij de Leeszaal Rotterdam-West. Rijnhoutplein 3. 3011 TZ Rotterdam. Verder moet je ook je huiswerk maken en thuis minimaal 10 uur per week aan het Nederlands besteden.

4 Indien je geen conversatielessen volg, je huiswerk niet maakt en niet 10 uur aan je Nederlandse taal besteedt kan succes bij een examen niet gegarandeerd worden.

5 Je moet alle lesuren van de 13 weken volgen. 100 %. Bij verzuim voor wat voor reden dan ook, krijg je geen compensatie van de lesuren.

6 Indien je niet tevreden bent over de taallessen, kun je binnen de 2 proefweken de lessen beëindigen. Indien je na de 2 proefweken, dus de derde week, de lessen beëindigt, dien je het volledig bedrag van de afgesproken lesgelden te betalen.

7 Bij langdurige ziekte, dien je dit te melden. In afwijking van het vorige kunnen we een regeling treffen en een terugbetaling geven, met aftrek van de gevolgde lessen. Ook hier geldt dat als de DUO of de gemeente de lessen voor je betaalt, we het collegegeld terugbetalen aan de DUO of de gemeente.

8 Indien je de kosten zelf betaalt, dien je het lesgeld over te maken op de manier, zoals vermeld in de factuur. Je dient het lesgeld van 13 weken te betalen, In de 2e proefweek. Op afspraak kun je het geld in 3 termijnen betalen.

Voordat de betaalde lesweken beginnen moet de eerste termijn betaald worden, De 2e termijn moet betaald zijn voordat de 4e week begint en de 3e termijn moet betaald zijn voordat de 9e lesweek begint. De te betalen data staan in het contract vermeld.

9 Indien de DUO of gemeente jouw lesgeld betaalt, zal ALLIANZ NT2 de lessen bij de DUO of gemeente, indienen.

10 Jij dient de factuur digitaal bij de DUO te regelen, door in te loggen op www.inburgeren.nl .

11 Je DiGiD is hiervoor nodig. Je dient een DiGiD aan te maken. Allianz Nt2 biedt aan jou te helpen een DiGiD te krijgen, indien je dit nog niet hebt geregeld.

12 Indien, voor wat voor reden dan ook, de factuur niet digitaal middels www.inburgeren.nl bij de DUO of gemeente aangeleverd kan worden,, zal de factuur per ouderwetse post naar de DUO of gemeente gezonden worden.

13 Hiervoor dien je de factuur in 3 voud te onertekenen (3 exemplaren). 1 voor jou, 1 voor de DUO of gemeente en 1 voor Allianznt2. De DUO of de gemeente informeert je dat de lesgelden zijn betaald.

14 Na het einde van de module volgt er een test, om te onderzoeken of je naar de volgende module kan doorstromen of dat je voor het examen bij de DUO kan opgaan. Bij het volgen van een volgende module krijg je een nieuw lescontract.