ONA

Go down for English. Elke dinsdagochtend van 09:30 – 12:30 krijg je gratis hulp voor het invullen van je ONA – resultaatkaarten. Jouw taalniveau moet wel A2 plus zijn. Indien je dit niveau nog niet hebt behaald, moet je vooraf de module 2A volgen.

Wij vergroten je woordenschat met betrekking tot werken in Nederland. Je krijgt inzicht in allerlei beroepen waar veel vraag naar is. Klassikaal en individueel bespreken wij jouw mogelijkheden.

Tijdens buitenschoolse taalopdrachten ga je op bezoek bij uitzendbureaus en helpen wij jou om je je bij het UWV in te schrijven. Je gaat op zoek naar voor jou geschikte vacatures en we analyseren de door jou gekozen vacatures. Hiermee verhogen wij ook jouw woordenschat in de Nederlandse taal.

We oefenen met het schrijven van een sollicitatiebrief en het opstellen van jouw CV en Klassikaal oefenen wij het sollicitatiegesprek.

Tijdens en na deze lessen, ben je in staat om je in te vullen. Tegelijkertijd bemiddelen we jou naar betaald werk, een stage of eventueel vrijwilligerswerk. Download vooraf de ONA –

Resultaatkaarten.

Every Tuesday morning from 9:30 a.m. to 12:30 p.m. you will receive free help filling in your ONA – result cards. Your language level must be A2 plus. If you have this levelhave not yet achieved, you must follow module A3 in advance.We increase your vocabulary with regard to working in the Netherlands. You gain insight into all kinds of professions that are in high demand. We discuss your options in class and individually. During extracurricular language assignments you visit temporary employment agencies and we help you to register with the UWV. You look for suitable vacancies for you and we analyze the vacancies you have chosen. With this we also increase your vocabulary in the Dutch Language. We practice writing a letter of application and drawing up your resume and in Class we practice the job interview. During and after these lessons, you will be able to fill in your ONA result cards. At the same time we mediate you for paid work, an internship or possibly volunteer work. Download in advance the ONA – result cards