ONA

We ensure that you actually get a paid job with the ONA component. That is why we only start ONA after level 1F / B1

Nederlands onderaan.

You can fill your ONA portfolio with us. ONA lessons last a minimum of 16 weeks of 4 hours a week. Total 64 hours.

We help you to fill in the ONA result cards, but that is not everything. We intermediate for you to a paid job.

We call for you, employers, to mediate you for work. We teach you how to find vacancies independently. We take you to employment agencies and help you register with a UWV work center.

You do not only fill in your result cards for the DUO requirement, but we also teach you how to conduct an interview.

The municipality of Rotterdam wants you to go to work and participate. That you participate in Rotterdam. We help you to find the right workplace.

In short, after you have followed ONA lessons with us, you know how to find work independently.

================================================================I

In het Nederlands

Wij zorgen ervoor dat je bij het onderdeel ONA ook echt aan betaald werk komt. Daarom starten wij ONA pas na niveau 1F /B1

U kunt bij ons uw ONA- Portfolio vullen.

ONA – lessen duren minimaal 16 weken van 4 uur per week. Totaal 64 uur.

Wij helpen uw met het invullen van de ONA- resultaatkaarten. maar…., dat is niet alles. Wij bemiddelen u naar een betaalde baan. Wij bellen werkgevers voor u, om u naar werk te bemiddelen.

Wij leren u hoe u zelfstandig vacatures vindt. Wij brengen u naar uitzendbureaus en helpen u bij de inschrijving bij een werkcentrum van de UWV.

U vult u resultaatkaarten niet alleen voor de eis van de DUO, maar wij leren u ook om een sollicitatiegesprek te voeren.

De gemeente Rotterdam wilt dat u aan het werk gaat en dat u mee doet. Dat u in Rotterdam participeert. Wij helpen u om een juiste werkplek te vinden.

Kortom, nadat u bij ons ONA – lessen heeft gevolgd, weet u hoe u zelfstandig werk kunt vinden.