ONA

Go down for English. Woord vooraf. Wij streven niet naar vrijstellingen. Indien je en vrijstelling voor ONA wenst, verwijzen wij je naar een andere taalaanbieder.

Wij bemiddelen je naar een betaalde baan. Wij bellen werkgevers voor je op, om je naar werk te bemiddelen. Pas als je betaald werk hebt, helpen wij jou de vrijstelling ONA bij de DUO aan te vragen. In alle andere gevallen, verwijzen we jou naar een andere taalaanbieder.

Wij verzorgen een extra taalles, (module 5) een vervolg op niveau B1, waarbij Conversatie een belangrijk onderdeel is. Tijdens de lessen spreekvaardigheid, wordt het begrip oriƫntatie duidelijk gemaakt. We gaan daarna nader in op het begrip Oriƫntatie Nederlandse Arbeidsmarkt, (ONA). Alle taalbegrippen van de ONA-resultaatkaarten worden besproken en duidelijk gemaakt. Je kunt tijdens deze lessen je ONA- Portfolio vullen.

Wij leren je hoe je zelfstandig vacatures vindt. Wij brengen je naar uitzend-bureaus en helpen je bij de inschrijving bij een werkcentrum van de UWV.

Je vult jouw ONA- resultaatkaarten niet alleen voor de eis van de DUO, maar wij leren je ook om een sollicitatiegesprek te voeren.

De gemeente Rotterdam wilt dat je aan het werk gaat en dat je mee doet. Dat je in Rotterdam participeert. Wij helpen je om een juiste werkplek te vinden. Betaald of onbetaald.

Kortom, nadat je bij ons Nederlandse taallessen heeft gevolgd, weet je hoe je zelfstandig werk kunt vinden. ==================

Foreword. We do not strive for exemptions. If you want an exemption for ONA, we refer you to another language provider.We mediate you to a paid job. We call employers for you to mediate you for work. Only when you have paid work we will help you to apply for the ONA exemption at the DUO. In all other cases, we refer you to another language provider. We provide an extra language lesson, a continuation of level B1, where Conversation is an important part. During the communication skills lessons, the concept of orientation is made clear. We also discuss the concept of the Dutch Labor Market Orientation (ONA) in more detail. All language concepts of the ONA result cards are discussed and made clear. You can fill your ONA Portfolio during these lessons.\We teach you how to find vacancies independently. We take you to employment agencies and help you register with a UWV work center. You do not only fill your ONA result cards for the DUO requirement, but we also teach you how to conduct a job interview. The municipality of Rotterdam wants you to go to work and participate. That you participate in Rotterdam. We help you to find the right workplace. Paid or unpaid. In short, after you have followed this extra Dutch Language lessons with us, you know how to find independent work. ==================