Omscholing

Go down for English.Geen werk meer? Laat je omscholen. De gemeente Rotterdam heeft gelden beschikbaar om de kosten van een omscholing te bekostigen.

Omscholing en begeleiding van werk naar werk. Het kabinet en de sociale partners hebben een zogenoemd ‘aanvullend sociaal pakket’ opgetuigd voor mensen die langdurig werkloos dreigen te raken omdat zij moeite hebben bij het vinden van een nieuwe baan. Gemeenten, uitvoeringsinstanties zoals het UWV en andere betrokken organisaties krijgen extra geld om deze mensen zo goed mogelijk te helpen bij het begeleiden naar ander werk en omscholing. Ook worden mensen geholpen bij het tegengaan van en het helpen bij schulden. Allianznt2 helpt je met het uitzoeken van de juiste opleiding en we zorgen voor de administratieve rompslomp. Daarma bemiddelen we je naar betaald werk. Neem contact op en we helpen je verder.

Go down for English. Geen werk meer? Laat je omscholen. De gemeente Rotterdam heeft gelden beschikbaar om de kosten van een omscholing te bekostigen.

No work anymore? Get retrained. The municipality of Rotterdam has funds available to pay for the costs of retraining.Message during Prinsjesdag. Retraining and guidance from work to workThe cabinet and the social partners have set up a so-called ‘supplementary social package’ for people who are at risk of long-term unemployment because they have difficulty in finding a new job.Municipalities, implementing agencies such as the UWV and other involved organizations receive extra money to help these people as well as possible in guiding them to other work and retraining.People are also helped in countering and helping with debts.Allianznt2 helps you choose the right training and we take care of the administrative hassle.That is why we mediate you for paid work. Contact us and we will help you further.