Nederlands

Nederlandse taallessen

Allianznt2 organiseert Nederlandse taallessen voor Nt1- en Nt2- curisisten. We organsieren ook conversatie meet up om de Nederlandse taal in de praktijk te kunnen oefenen.

We gebruiken de methode (boeken) van uitgeverij Coutinho voor hoger- en midden opgeleiden.

For de lager opgeleiden maken we gebruik van DigLin van uitgeverij Boom en we herhalen de lessen vaker en we geven extra taaloefeningen.

Voor Inburgering op niveau 2 gebruiken we Nederands in Gang

Voor Staatsexamens op niveau programma 1 (B1)

For state exams at level B2: Nederlands op niveau

Some universities require a C1 level

Dutch For Nt1 and Nt2 on level C1: Nederlands naar perfectie

Please contact us only if you need information for Dutch language lessons. Aquisition or information for advertising purposes will be charged.