KNM

Inburgering

Gow down for English. Allianz Nt2 heeft het keurmerk van Blik op Werk aangevraagd.

Je kun nu al de lessen bij ons volgen.

Het inburgeringsexamen bestaat uit 6 examens. Te weten: Lezen, luisteren, spreken en schrijven en verder Kennis Nederlandse Maatschappij, (KNM) en Oriƫntatie Nederlandse Maatschappij, (ONA).

We geven inburgeringslessen op niveau A2 en op de niveaus B1 en B2

(staatssexamens programma 1 en programma 2 zijn ook geldig voor het Inburgeringscertificaat)

Het instapniveau bij Inburggering is op niveau A0 / A1.

Het niveau A2 wordt na de modulen A 1 en Module A2 bereikt

Bij module 2A verdiepen wij jouw Nederlandse taal. We vergroten jouw leesvaardigheid en jouw spreekvaardigheid. Hierdoor kun je gemakkelijker de teksten over Kennis van de Nederlandse Maatschappij, (KNM) begrijpen.

Civic integration

Gow down for English. Allianz Nt2 has applied for the Blik op Werk quality mark.

You can already follow the lessons with us.

The integration exam consists of 6 exams. Namely: Reading, listening, speaking and writing and further Knowledge Dutch Society, (KNM) and Orientation Dutch Society, (ONA).

We give integration lessons at level A2 and at levels B1 and B2

(state exams program 1 and program 2 are also valid for the Civic Integration Certificate)

The entry level at Integration is at level A0 / A1.

The level A2 is reached after the modules A 1 and Module A2

At module 2A we increase your Dutch language. We increase your reading and speaking skills. This makes it easier for you to understand the texts about Knowledge of Dutch Society (KNM).