Klachtenformulier

Klachtenformulier:

Ontvangen op d.d.: __________________

===================================================================

Datum ________________________________

Naam _________________________________

Adres __________________________________Huisnummer ___________________

Postcode _____ ____

Woonplaats_________________________________

Heeft u al gebeld en geprobeerd het telefonisch af te handelen?

Klachten van langer dan 6 maanden geleden worden niet in behandeling genomen

Datum klacht: _________/__________________/ 20__

De klacht gaat over_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Zendt dit formulier naar

naar de mail van Allianz Nt2

info@allianznt2.nl

U kunt uw klacht per ouderwetse post verzenden, Zend uw klacht naar Allianz Nt2., Gouvernestraat 146, 3014 PW Rotterdam.

Vergeet niet een postzegel op de envelop te plakken.

Of u vult uw klacht in op het contactformulier.

Lees de klachtenregeling goed door voor u het klachtenformulier gaat verzenden,.

Voor u het klachtenformulier invult wordt u geadviseerd om de klachtenregeling en de algemene voorwaarden te leen. Vraag iemand om hulp bij het invullen van het formulier. Verzendt dit formulier alleen als de klacht binnen ze maanden heeft plaatsgevonden.

Vermeldt de datum van de klacht. Wat de klacht is en over wie de klacht gaat.

Klachten die 6 maanden of langer hebben plaatsgevonden, worden niet verwerkt. U krijgt wel een antwoord op uw brief.

U wordt altijd op de hoogte gebracht, na ontvangst van uw klacht.

U ontvangt onmiddellijk of binnen 1 week nadat wij uw klachtenformulier hebt ontvangen. Uw klacht wordt binnen 10 dagen verwerkt.

Met vriendelijke Groet,

R.F. Pfaff

Docent Nt2