Inburgering

Inburgering

Go down for English. Je kun nu al de lessen bij ons volgen.

Het inburgeringsexamen bestaat uit 6 examens. Te weten: Lezen, luisteren, spreken en schrijven en verder Kennis Nederlandse Maatschappij, (KNM) en Oriƫntatie Nederlandse Maatschappij, (ONA). Indien je betaald werk hebt en een contract van minimaal 12 maanden, kun je een vrijstelling bij de DUO aanvragen.

We geven inburgeringslessen op niveau A2 en op de niveaus B1 en B2. Indien je na 1 juli 2021 in Nederland binnenkomt moet je het niveau B1 voor Inburgering halen. In alle andere gevallen is het niveau van A2 voldoende.

(staatssexamens programma 1 en programma 2 zijn ook geldig voor het Inburgeringscertificaat)

Het instapniveau bij Inburggering is Module 1A op niveau A0 / A1. . Het niveau A2 wordt na de modulen 1A en Module 1 B bereikt.

Bij module 2A verdiepen wij jouw Nederlandse taal. We vergroten jouw leesvaardigheid en jouw spreekvaardigheid. Hierdoor kun je gemakkelijker de teksten over Kennis van de Nederlandse Maatschappij, (KNM) begrijpen. Voor KNM gebruiken we het boek Welkom in Nederland

Civic integration

Go down for English. Allianz Nt2 has applied for the Blik op Werk quality mark. You can now take all classes with us.

The integration exam consists of 6 exams. Namely: Reading, listening, speaking and writing and further Knowledge of Dutch Society (KNM) and Orientation of Dutch Society (ONA). If you have paid work and a contract of at least 12 months, you can request an exemption from the DUO.

We give integration classes at level A2 and at levels B1 and B2. If you enter the Netherlands after 1 July 2021, you must pass level B1 for Civic Integration. In all other cases, the level of A2 is sufficient.

(state exams program 1 and program 2 are also valid for the Civic Integration Certificate)

The entry level at Civic Integration is Module 1A at level A0 / A1. . Level A2 is reached after modules 1A and Module 1B.

At module 2A we deepen your Dutch language. We increase your reading skills and your speaking skills. This makes it easier to understand the texts about Knowledge of Dutch Society (KNM). For KNM we use the book Welcome to the Netherlands