Directieverklaring

LET OP! Wegens spam, worden telefoontjes niet aangenomen. Wil je contact vul dan het contactformulier in of stuur een whatsApp op nummer 0629625582.

Hierbij verklaar ik, dat ik

1 Niet in staat van faillissement of vereffening verkeer of aan mij surseance van betaling is verleend

2 Niet de getoetste werkzaamheden heb gestaakt of in een soortgelijke toestand verkeer

3 Niet zelf een verzoek bij de rechtbank heb ingediend voor faillissement, vereffening of verlening van surseance van betaling.

4 Niet veroordeeld ben voor een strafbaar feit dat raakt aan de beroepsmoraliteit in de van mijn bedrijf of beroep.

5 Geen ernstige fouten van andere of strafrechtelijke aard heb gemaakt

6 Aan mijn verplichtingen heb voldaan ten aanzien van de betaling van belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen

7 Aan mijn verplichtingen heb voldaan ten aanzien van de betaling van (betalingsverplichting) van de sociale verzekeringsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen

8 Kan voldoen aan de wijze van facturering zoals voorgeschreven door de opdrachtgever(s)

9 Verantwoording kan afleggen aan de opdrachtgever over de voortgang van het traject

Aldus naar waarheid getekend

1 mei 2022

[custom-twitter-feeds]