Conversatie ONA

EXTRA CURSUS CONVERSATIE:

Go down for English. Na niveau B1 organiseren wij een extra conversatie-les, om je spreekvaardigheid te vergroten..(module 5) In deze les oefenen wij samen met andere deelnemers en met behulp van taalhulpen de Nederlandse taal in de praktijk. Het onderwerp betaald werken, is hiervan een belangrijk onderdeel.

Wij vergroten je woordenschat met betrekking tot werken in Nederland. Je krijgt inzicht in allerlei beroepen waar veel vraag naar is. Klassikaal en individueel bespreken wij jouw mogelijkheden.

Tijdens buitenschoolse taalopdrachten ga je op bezoek bij uitzendbureaus en helpen wij jou om je je bij het UWV in te schrijven. Je gaat op zoek naar voor jou geschikte vacatures en we analyseren de door jou gekozen vacatures. Hiermee verhogen wij ook jouw woordenschat in de Nederlandse taal.

We oefenen met het schrijven van een sollicitatiebrief en het opstellen van een CV. Klassikaal oefenen wij het sollicitatiegesprek.

Tijdens en na deze lessen, ben je in staat om je ONA – resultaatkaarten in te vullen.

ADDITIONAL COURSE CONVERSATION:

After level B1 we organize an extra conversation lesson to increase your speaking skills .(module 5) In this lesson we practice the Dutch language together with other participants and with the help of language helpers. The subject of paid work is an important part of this.We increase your vocabulary regarding to work in the Netherlands.

You gain insight into all kinds of professions that are in high demand. We discuss your options in class and individually. During extracurricular language assignments you visit temporary employment agencies and we help you to register with the UWV.

You look for suitable vacancies for you and we analyze the vacancies you have chosen. With this we also increase your vocabulary in the Dutch language.We practice writing a letter of application and drawing up a CV. We practice the job interview in class. During and after these lessons, you will be able to fill in your ONA result cards.