Allianz Nt2

For clarity. This is the site to learn the Dutch language. If you are looking for insurance, go to https://www.allianz.nl/particulier.html

Go down for English. Allianz nt2 is een zelfstandig bedrijf en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam, onder nummer KvK 506 71847

Eigenaar is Rudolf Ferdinand PFAFF / Docent Nt2 / examinator Inburgering.

We nemen geen personeel aan, maar we werken wel graag met andere zelfstandige docenten samen.

Allianz nt2 is an independent company and is registered at the Chamber of Commerce Rotterdam, number KvK 506 71847

Owner is Rudolf Ferdinand PFAFF / Teacher Nt2 / Examiner Integration.

We do not hire staff, but we do enjoy working together with other independent teachers.