Allianz Nt2

Vanwege telefoonterreur is onze telefoon uitgeschakeld. Neem contact met ons op, door middel van het contactformulier

en uitsluitend voor Nederlandse taallessen of omscholing.

Allianznt2 is een zelfstandig taalschool. Wij staan sinds 6 septembe 2010 ingeschreven bij de kamer van koophandel Rotterdam onder nummer 50671847

Voor de duidelijkheid: Wij nemen geen andere Nt2 docenten in dienst, maar werken wel graag met zelfstandige docenten samen. Solliciteren voor een functie heeft dus geen zin.

Eventuele Nt2 docenten die met ons samenwerken hebben alle een Verklaring Omtren Gedrag, (VOG), van het Ministerie van Justitie. Derhalve zijn wij betrouwbaar. Indien u niet tevreden bent met onze taallessen, krijgt u het het betaalde bedrag terug, minus de reeds gevolgde lessen.

Note: Call or contact us only for Dutch lessons, Advertisements or acquititions for Energy or other business will be charged with an amount of € 95,-