Allianz nt2

Nederlands onderaan. Zie onderaan ook een bewijs van VOG en een directieverklaring

Allianznt2 is an independent company and is registered with the Chamber of Commerce in Rotterdam under number 5671847.

Owner is Rudolf Ferdinand PFAFF, teacher Nt2 and examiner Integration

Together with the language helpers Hans and Hetty from the Union of Volunteers, we form a team to teach students the Dutch language well.

Allianznt2 is een zelfstandig bedrijf en staat ingeschreven bij de Kamer van koophandel te Rotterdam onder nummer 5671847.

Eigenaar is Rudolf Ferdinand PFAFF, docent Nt2 en examinator Inburgering

Samen met de taalhulpen Hans en Hetty van de Unie van Vrijwilligers vormen we een team om cursisten de Nederlandse taal goed bij te brengen.